Preloader Close
  • Awesome Image

Get to Know About Us

GIỚI THIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG MIỀN ĐÔNG được thành lập theo giấy đăng ký kinh doanh số 3800611275 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 18/09/2009, với vốn điều lệ ban đầu là 40.000.000.000 đồng.Đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 21/02/2020 với vốn điều lệ là 100.000.000.000 đồng.
Công ty được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 397/QĐ-BTNMT ngày 28/03/2013 của dự án “Xây dựng khu xử lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại”, thực hiện tại ấp Cần Lê, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
Ngoài ra, Công ty Cổ phần Môi trường Miền Đông còn được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép môi trường số 216/GPMT-BTNMT ngày 16/09/2022.