Preloader Close

– Tiến độ nhanh chóng, đúng hẹn. – Dịch vụ tư vấn, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. – Môi trường làm việc sáng tạo – hiệu quả. – Đội ngũ nhân viên đoàn kết và thân thiện.

Tối ưu hoá nguồn tài nguyên, tối thiểu hoá nguồn ô nhiễm, giảm gánh nặng cho môi trường và đem lại lơi ích tối đa cho khách hàng, người lao động và cộng đồng.

Công ty Cổ phần Môi trường Miền Đông định hướng trở thành đơn vị hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực môi trường và xử lý chất thải theo hướng triệt để và toàn diện nhất.